Om oss

Pedagogisk koppling – hur tänker vi?

I grund och botten är detta en bokblogg med en liten annorlunda vinkling än den traditionella.Litteraturen är utgångspunkten för oss och vi läser flera romaner på både svenska och engelska. Med genrepedagogiken som ledstjärna gällande texttyper och språk- och skrivutveckling arbetar vi på denna blogg ämnesövergripande med engelska, svenska och tyska. Med stoff från SO-ämnena verkar vi för en tydligare helhetssyn och ett tydligare sammanhang i ämnena.

Det genomgående temat för alla ämnena är Never Give up. I början av höstterminen var temat för Svenskan och Engelskan Andra världskriget. Senare under samma termin läste de om Andra världskriget i Historian där de fick mer fakta och knöt ihop säcken genom att analysera och reflektera kring vad de lärt sig. När eleverna fått allt detta i de andra ämnena kunde tyskämnet ge sig in på lite svårare texter och filmer än vad vi egentligen brukar använda. Eleverna hade en enorm förförståelse och kunde därför enklare ta till sig ett komplext innehåll med utgångspunkt från filmen Die Welle.  Under vårterminen läste eleverna en ännu icke utgiven bok skriven av Gail Bladh: The Same Stars. Vi var testläsare av boken som bla handlar om en ensamkommande flyktingpojke från Afganisthan. Genom att läsa denna bok och även lyfta in aktuella nyhetshändelser kunde vi koppla ihop dåtid med nutid och tydligt konstatera att historien upprepar sig.

Svenskämnet går i täten och går igenom olika texttyper som tex nyhetsartikel, personligt återgivande, argumenterande text osv. Engelskan ligger ett par veckor efter och skriver sedan samma texttyp. Vi lärare märker tydligt hur mycket elevernas skrifliga förmåga utvecklas genom detta samarbete. Eleverna känner igen sig och ser samband mellan de olika skolämnena. I svenskan och engelskan har eleverna haft upplevelseläsning av olika sorters litteratur och tidningsartiklar. Detta har skakat om eleverna och de har fått en vilja att lära sig mer fakta kring Andra världskriget och en djupare förståelse för vad som faktiskt händer i samhället just nu – 2016.

Projektet tar sin utgång i litteratur. I svenskundervisningen har eleverna mötts av ett smörgåsbord av olika sorters böcker. I engelskan har eleverna hittills läst Once av Morris Gleitzman, The Same Stars av Gail Bladh och de arbetar just nu (mars 2016) med Gone av Michael Grant. Böckerna är ”riktiga” och inga förenklade versioner. Tänk att många säger att ungdomar inte läser och kan förstå litteratur. Välkomna till oss för att se motsatsen säger vi!

Vi har en tydlig koppling till LGR 11 och genom att vi hittar gemensamma kunskapskrav får eleverna möjlighet att testas mot dessa flera gånger under termin. Eleverna behöver inte känna att de ska göra samma saker om igen. Eleverna upplever att de har nytta av de olika ämnena och säger ofta: ”Detta har vi gjort på svenskan” ” På historian/samhälllskunskapen lärde jag mig…” och

Vilka är vi ? 

Vi som arbetar med denna sida är  lärarna och eleverna i svenska, engelska och tyska runt  eleverna i 9A och 9B på Furutorpskolan i Vinslöv, Hässleholms kommun.  Lärarna i SO deltar också i projektet, men bloggar inte aktivt.

Under vårterminen har 9A samarbetat med eleverna i 9B kring boken The Same Stars och även runt boken Gone skriven av Michael Grant.

I det senaste projektet kring dystopin Gone deltar även 9C. Alla 3 9or arbetar tillsammans i blandade grupper. Samarbetet klasserna emellan är också en del av ett forskningsprojekt som leds av Sharon Ahlqvist vid Högskolan i Kristianstad. Sharon forskar kring hur en digital Storyline kan påverka elevernas motivation och deras kunskaper i engelska. Vill du veta mer om vad Storyline går ut på kan du läsa här: Vad är Storyline?

Vi tänker oss att besökarna på den här sidan kan lära sig mer om hur man kan arbeta ämnesövergripande och kanske se att det inte är svårare än att samsas runt en blogg! Lärarna är alla författare och skriver inlägg i sina egna ämnen. Planeringen gör lärarna i ett gemensamt Google dokument, vilket gör att de inte är tvingade att hitta gemensam tid för fysiska träffar. Lärarna planerar när de vill och har tid!

Eleverna är delaktiga i planeringen av undervisningen och också författare på bloggen. Då vi inte har så många ipads eller datorer skriver alla under lärarens inloggning.

Syfte?

Det är ofta diskussioner kring att ungdomar inte läser skönlitteratur idag. Genom att läsa mycket utökar du ditt ordförråd och även dina chanser att lyckas med livet. Vi vill verkligen ge och visa eleverna glädjen av att kunna försjunka i en bok och kunna njuta av detta!

Syftet med bloggen är att öka elevernas medvetenhet kring hur historia faktiskt påverkar framtiden och att visa för eleverna hur ”allting hänger ihop”. Vi vill skapa kloka och medvetna elever som har fömåga att arbeta för ett humant samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Syftet är också att lärare på andra skolor ska kunna söka sig till bloggen för att hitta inspiration. Vi ser gärna att andra lärare lånar våra arbetsuppgifter till sina elever så länge de  anger att materialet kommer från oss.

Upphovsrätt?

När det gäller upphovsrätten har vi tagit bilder eller gjort filmerna själva.

Övriga bilder har vi kollat så att de är ok att använda.

Varför ska vi vinna Webbstjärnan?

Never give up är fortsättningen på förra årets vinnare The Colour of the Human Heart .

Vi har utvecklat projektet som vi vann med, till att nu vara ämnesövergripande och involvera flera klasser på skolan.

Projektet borde vinna då vi kombinerar flera olika ämnen, arbetar med att göra undervisningen så autentisk som möjligt, medvetandegör eleverna om vad som har hänt i samhället och vad som är på väg att hända. Skolan har ett tydligt värdegrundsuppdrag och vi är ett mycket gott exempel på hur vi integrerar läroplanens olika delar och gör det ”på riktigt”.

Vi hoppas att vi ses i Stockholm den 9 maj!

/Elever och lärare kring 9A,  9B, 9C

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s